Chinese specimens of Amolops putaoensis in life (A. KIZ 035044; B. KIZ 035043; C. KIZ 035042; D. KIZ 035046). Photo credit: Xiao-Long Liu.

 
 
  Part of: Zhang Y-P, Liu X-L, Stuart BL, Wu D-Y, Wang Y-F, Che J, Yuan Z-Y (2022) ´╗┐Amolops putaoensis Gan, Qin, Lwin, Li, Quan, Liu & Yu, 2020, a newly recorded torrent frog for China. Herpetozoa 35: 231-237. https://doi.org/10.3897/herpetozoa.35.e94745